Energetický poradce - Úspora energie a financí

Uživatel: nepřihlášený
1

Kdo jsme a co Vám nabízíme

Vážený zákazníku, naše společnost ENERGETICKÝ PORADCE je poskytovatelem poradenství v oblasti energetiky se zaměřením na optimalizaci nákladů spotřebitele. Našim cílem je vytvořit pro Vás nabídku, která Vám přinese úsporu finančních nákladů na energii a zároveň zajistí zachování původního uživatelského komfortu spotřebitele energií.

2

Jak pro Vás dosahujeme úspor

Jsme jedním z předních zprostředkovatelů dodavatelských smluv mezi odběrateli a velkými dodavatelskými firmami v oblasti energií zejména plynu a elektřiny.

Naši klienti nás zajímají. Smyslem našeho podnikání, je využít sílu sdružených drobných odběratelů k vyjednávání o cenách energie pro koncového uživatele. Při své činnosti sledujeme především prospěch zákazníka – spotřebitele, neboť si jsme vědomi, že to je naše hlavní výhoda proti velkým firmám s monopolním postavením, pro které „malí“ spotřebitelé nejsou zajímavými partnery. Naši obchodní partneři buď energii sami vyrábějí, nebo ji nakupují na burze. Díky nižším maržím a menšímu aparátu jsou a budou mít ceny vždy výhodnější, než nabízí monopolní firmy.

Neustále sledujeme vývoj na trhu energií a můžeme tak efektivně a rychle reagovat na změny. Toho využíváme k získání benefitů pro naše zákazníky a tím rovněž dosahujeme významných úspor jejich prostředků.

3

Kolik zaplatíte

Naše služby jsou pro klienta nezávazné a naši provizi hradí dodavatel, pro Vás je tedy vše ZDARMA. Spotřebitel nenese žádné náklady, proto nemůžete prodělat. Naopak získáte úsporu na cenách energie.

Naše provize pochází od dodavatelů energie, nikoli od odběratele. Pokrývají nezbytné náklady a přiměřený zisk, čímž se výrazně odlišujeme od velkých monopolních firem, které do svých nákladů zahrnují rozsáhlý aparát a vykazují nadměrné zisky, které dotují reklamu a jiné aktivity těchto firem. Jejich provizi platíte vy v ceně energie.

4

Co získáte

Individuální přístup a schopnosti profesionálního hodnocení situace v oblasti energií. Tato činnost zahrnuje seriozní posouzení Vaší energetické náročnosti a nabídku možností, jak je uspokojit s co nejmenšími náklady. Za tím účelem za Vás provedeme analýzu trhu a navrhneme nejvýhodnější řešení. Nabídneme Vám zprostředkování uzavření smlouvy s novým dodavatelem.

5

Kdo s Vámi jedná - VÁŠ ENERGETICKÝ PORADCE

Po celou dobu naší spolupráce je Vám k dispozici osobní obchodní zástupce, který přijde za Vámi – tedy nikoli vy za ním jako u monopolních dodavatelů. Ten je obeznámen se situací na trhu a s konkrétní situací Vaší domácnosti. Zpracuje a nabídne Vám možnosti řešení. V případě, že přijmete naši nabídku, náš pracovník nadále sleduje Vaše potřeby a v případě aktuální výhodné nabídky, Vás ihned informuje a nabídne Vám nové řešení s výhodnějšími podmínkami.

Mapa energetických poradců

 
O nás   |    Mapa energetických poradců   |    Pracovní příležitost pro Vás   |    FAQ   |    Reference
Vstup pro poradce   |   Mapa stránek   |   Kontakt